حقایق جالب راجع به پروانه ها

۱۳۹۹/۵/۲۳

عکس-پروانه-زیبا
1. پروانه از طریق پاهایشان طعم را می فهمند
2. چشمهای پروانه ها از 6000 لنز ساخته شده است و می توانند اشعه ماورابنفش را ببینند.
3. 165000 گونه از پروانه ها شناخته شده است که در هر قاره به جز قطب جنوب یافت می شوند.
4. اکثر پروانه های بزرگسال مدفوع نمی کنند. آنها همه آنچه را که خورده اند برای تبدیل به انرژِی استفاده می کنند.
5. برخلاف باور عموم، بال پروانه ها ساده است و رنگها و نقوشی که میبینیم بواسطه بازتاب فلس های کوچکی است که آنها را پوشانده است.
6. بالهای پروانه مانند عدد 8 انگلیسی حرکت می کند.
7. اندازه پروانه ها متفاوت است، بزرگترین آنها ممکن است به طول 30 سانتی متر هم برسند و کوچکترین آنها هم می تواند حدود یک و نیم سانت باشد.
8. برخی پروانه ها تخم هایشان را فقط روی یک نوع خاص از گیاهان میگذارند.
9. پروسه جادویی تبدیل شدن یک لارو به پروانه(دگردیسی) طی 10 تا 15 روز، بسته به نوع آنها طول میکشد.
10. پروانه ها یک زبان لوله مانند بلندی دارند که خرطوم نامیده می شود و به آنها اجازه می دهد به جای جرعه جرعه نوشیدن غذایشان آن را جذب کنند.
11. پروانه های نر از گودال های گل آب می نوشند تا مواد معدنی که از گلها بدست نمی آید را استخراج کنند.
12.برخی پروانه ها در حال نوشیدن خون از زخم های باز سایر حیوانات دیده شده اند.

دانلود کلیپ تبدیل لارو به پروانه


دانلود کلیپ
زمان : 4 دقیقهدانلود کلیپ صحنه آهسته پرواز پروانه


دانلود کلیپ
زمان : 3 دقیقه
..